Är du en B-människa? STÖD B-SAMFUNDET!

– Tycker du om lugna mornar och aktiva eftermiddagar?
– Är du som mest produktiv efter klockan 10?
– Tycker du livet består av mer än bilköer?
Svarar du ja på minst två av frågorna är du med stor sannolikhet en B-människa.

Forskning om B-människor

Individens dygnrytm är genetiskt och ärftligt betingad.

Forskning har visat att vår dygnsrytm styrs av de s. k. klockgenerna.

– B-människor har ett inre dygn på 25 – 27 timmar
medan däremot
– A-mäniskor har ett inre dygn på cirka 23 timmar.

Varje individ har sin egen dygnsrytm och sin egen känsla av tid och tidspalnering. Det finns många olika dygnsrytmer. De flesta människor är B-människor, dvs. att de har en 25 timmars dygnsrytm. Detta betyder att dessa människor har en tendens till att förlänga dygnet. B-människan har lätt för att hålla sig vaken om kvällen; men har svårare för att komma upp på morgonen. Detta är den tidpunkt på dygnet då A-människor är mest aktiva. Varje människa har en så kallad inre klocka som styrs av klockgenerna.

En B-människa har ett behov att vara vaken in på natten – t ex att gå och lägga sig klockan 01.00 – 02.00 och sedan sova lite längre på morgonen.

Om en B-människa och en A-människa går och lägger sig samtidigt och sedan stiger upp samtidigt kommer de att uppleva morgonen annorlunda eftersom A-människans kroppstemperatur är högre än B.människans vid denna tidspunkt. B-människan har alltså stor anledning att känna sig håglös inför arbete då det biologiskt sett fortfarande är natt för B-människan.

Dessutom har en grupp forskare i Berlin kommit fram till att människor som är extrema A-människor har en avvikelse.

15 – 25% av befolkningen är B-människor. 10 – 15% är A-människor.

Resten av befolkningen är lätt A, lätt B eller mitt emellan.

Text hämtad från http://b-samfundet.se STÖD B-SAMFUNDET!