Jag har fixat till min hemsida så att jag kan uppdatera den hemifrån igen.
Jag flyttade även bloggen samtidigt, så hädanefter har jag tänkt att prova att hålla mig här.

NYA BLOGGEN:
http://www.goodgirl.se/sub/blog/current.html