Jupp idag var temat förkortningar. Jag satt och skrev om målsättningar, delmål och handlingsplan. Jag skuggade över mina antecknngar och kom in på företagande, och hittade S.M.A.R.T.

Många av er vet vad D.A.S.H. och C.R.A.P. är vid det här laget, men kanske S.M.A.R.T. inte är lika agilitymedvetet än, eller tvärtom, Agilityn är inte lika SMART-medvetna. För er som undrar så skriver jag vad de 2 första står för: D.A.S.H. = Desire, Accuracy, Speed, Habitat C.R.A.P.= continuously reinforcing ambiguous behaviour. Sånt du gör när du ger godis för att huden skäller 😉 Tilda har shejpat mig mycket bra. 😉

Idag pratar vi om målsättningar och S.M.A.R.T. är en term från Företagsvärlden.

Specific – Ordentligt definierat, Tydligt

Measurable – Mätbart. Mål ska vara nåbart och du ska veta när du nått det

Agreed Upon – Alla inblandade ska vara införstådda med målet.

Realistic – Målet ska vara realistiskt och genomförbart

Time Based – Det ska finnas lagom med tid att genomföra målsättningen. Tillräckligt, men inte för mycket eftersom det kan påverka genomförandet negativt.

Det är viktigt att vara klar över sin målsättning. Oavsett om man vill vinna VM eller om man bara kör agility för att ha roligt med sin hund. Jag hoppas att oavsett mål så vill alla ha roligt med sin hund. Om man har som definition för sin målsättning att ha roligt med sin hund, så kanske man ska fundera på vad det inkluderar. En del som har denna målsättning blir ändå sura eller besvikna när det inte går bra på tävling. Deras målsättning stämmer alltså inte överrens med det verkliga livet. Skulle dom sätta upp en målsättning som stämmer överrens med verkligheten så skulle de med större sannolikhet sätta upp en träningsplan för att nå målet. Följer man sin träningsplan så ser man framgångarna därefter och i längden så lovar jag att man har roligare tillsammans med sin hund.

De flesta har antagligen målsättningar i form av resultat eller meriter av något slag oavsett om de erkänner det eller inte. Så idag är det dags:

Sätt upp en riktig målsättning! För alla vill vi ha roligt med våra hundar.

Med en målsättning så vet du varför du tränar och vad du ska träna för du har delmål som du tränar mot och en handlingsplan som du följer.

Målsättning -> Delmål -> Handlingsplan

Det är viktigt att delmålen överrensstämmer med den slutliga målsättningen. Man behöver ta reda på och ha klart för sig vad som krävs för att uppfylla slutmålet för att få en fungerande handlingsplan och en målsättning som är realistisk, man måste inte veta det när man skriver sin målsättning, men man måste hela tiden sträva mot att hitta rätt väg. Motgångar på vägen hör till, och då gäller det att hela tiden se framstegen och delmålen. För jag som älskar klyschor hihi så: byggdes inte Rom på en dag.

Så visualisera ditt mål, finn din egen väg till målet. Bry dig inte om andra som tycker du är konstig, eller har andra åsikter. Givetvis ska man vara objektiv och ta in ny information, men det är du och din plan som stakar ut vägen till ditt mål, ingen annan. För att nå sitt mål så måste man se sitt mål, man måste tro på sitt mål och man måste hitta sin väg dit och se framstegen efter resans gång för att hela tiden hålla resan igång. Avslutningsvis en annan klassiker:

Vet du vart du är på väg så kommer du dit!