Igår frågade en kompis om massage och doping och var man kan läsa om det. Jag var inte säker hur reglerna löd, har bara hört att t.ex. TNS och laser är doping, så jag kollade upp i Dopingreglementet för att se vad som stod. Just massage står inte nämnt i ord.

—————————
Utdrag ur Dopingreglementet:
7.1 Otillåtna metoder

Vid prov, utställning och tävling föreligger förbud mot exempelvis

– åtgärder som häver smärta
– åtgärder som påverkar hundens allmäntillstånd
– åtgärder som påverkar sjukdomsprocess

Förbudet gäller oberoende av vilken teknik som använts och omfattar således såväl exempelvis kirurgisk som medikamentell behandling och s k alternativa behandlingsmetoder. Exempel på de sistnämnda är bl a TNS, laser, ultraljud, elektricitet, joniserande strålning, akupunktur och kiropraktik.

För att en hund som åtgärdats/behandlats enligt ovan ska få delta i prov, utställning eller tävling erfordras att effekten av den insatta åtgärden/behandlingen ska ha försvunnit helt. Dock ska alltid minst 7 dygn ha passerat efter avslutad åtgärd/behandling.
—————————

Eftersom jag jobbar med marknadsföring har jag stört mig på de faktum som en viss täcktillverkare skriver som om det vore den totala sanningen. I vilket fall så är det upp till var och en att använda sitt förnuft och avgöra vad dom tror om det, själv föredrar jag en torr hund när det regnar.

Men då är frågan.. OM deras marknadsföring skulle stämma vad säger dopingreglemenetet?.

xxx-effekten:

-Smärtlindring

-Lindrar inflammation

-Minskar muskelspänning

-Ökad blodcirkulation

-Läkning påskyndas
——————-
smiley