Jag googlade för att definiera ordet sport och så här säger wiki:

Ibland används begreppet “sport” synonymt med idrott, men enligt ett annat synsätt omfattar termen sport även vissa icke-fysiska aktiviteter och spel, som till exempel frågesport, motorsport och schack. Sport kan då anses vara ett övergripande begrepp medan idrott är en undergrupp, som enbart består av de fysiska sporterna. Begreppet idrott kan emellertid också innefatta vissa aktiviteter som inte kan kallas sport, då de saknar tävlingsmoment, till exempel motionsidrotter som jogging, stavgång och aerobics.

Ordet “sport” kommer från engelskans sports där det ursprungligen betydde något i stil med “nöje”. I äldre svenska syftade sport på friluftsnöjen som jakt och sportfiske, och länge användes mest ordet idrott.

Nästan varje större sport har ett eget förbund.

På lägre nivå är utövarna oftast amatörer, medan det på elitnivå numera ofta rör sig om professionell sport. Tidigare var man ofta mera noggrann med att skilja på amatörism och professionalism, men sedan 1980-talet tävlar ofta proffs och amatörer i samma tävlingar.